Basis onderwijs

Binnen het basisonderwijs zijn de laatste jaren de volgende trends zichtbaar:

  • Een afnemend aantal leerlingen
  • Opgelegde bezuinigingen die resulteren in een lager lumpsum budget
  • Een groeiende aantal leerlingen dat extra aandacht vereist
  • ICT neemt een steeds grotere rol in
  • Ouders worden steeds mondiger, leren moet ook vermaak bieden
  • Steeds meer verwachtende samenleving en overheid
  • Toenemende schaalvergroting en professionaliteit binnen scholen en besturen
  • Duidelijke profilering als school steeds belangrijker
  • Onderwijstoezicht wordt steeds meer geobjectiveerd door cijfers, schoolratings worden essentieel
  • Vergrijzing bij leerkrachten

Door bovengenoemde ontwikkelingen in combinatie met slechtere werkomstandigheden (slechte luchtkwaliteit, grotere klassen en gebrekkige hygiëne) en een goed sociaal vangnet is een groeiend ziekteverzuim eenvoudig te verklaren.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de impact van hygiëne op ziekteverzuim groot is. De impact varieert per onderzoek, maar goede handenhygiëne zal een ziekteverzuimreductie van 35% - 60% kunnen realiseren.

CWS kan daar als de dienstverlener op het gebied van sanitaire hygiëne een bijdrage in leveren. Voor elke toepassing kunnen we de juiste oplossing bieden.​

Kinderen spelen een belangrijke rol in het verspreiden van bacteriën en virussen. Zij zijn het ideale doorgeefluik. Om hen spelenderwijs bewust te maken van hygiëne heeft CWS de toilettweeling Tom & Tammy het levenslicht doen zien.

tom_tammy_klein_0.jpg

 

Tom & Tammy, de toilettweeling...!

Een aantal eenvoudige maatregelen om snel de eerste stappen te maken op het gebied van hygiëne hebben we verwoord in een aantal tips.