Bewuste keuze voor een circulair product

circulair product

De traditionele lineaire economie is gebaseerd op ogenschijnlijk onbeperkt beschikbare grond- en hulpstoffen, het maken van producten en het verbruik door afnemers. Dit model, waarbij de eindfase van een product niet ‘hergebruik’ maar ‘vernietiging’ is, loopt tegen haar grenzen aan. Het is daarom belangrijk om bewust te kiezen voor een model waarin productie, innovatie en hergebruik centraal staan.  Het doel is het hergebruik van producten en grondstoffen te vergroten en waardevernietiging te verkleinen.

Vijf principes

Hierbij zijn er vijf principes op basis waarvan een bedrijf haar stakeholders, leveranciers en klanten in de keten laat (samen) werken. Hierdoor ontstaan kansen om steeds de maximale waarde te halen uit onze producten, materialen en afvalstromen.

1. Verbruik minder:

Minimaliseer het gebruik van grondstoffen en voorkom afval en vervuiling.

2. Verhoog de prestaties:

Maximaliseer de waarde in elke fase van de keten door het optimaliseren van alle bedrijfsprocessen. Kies hierbij voor efficiënte en schone productieprocessen gericht op nuttig hergebruik.

circulair product

3. Beheers de grondstof- en hergebruikstromen:

Optimaliseer de stromen van organisch materiaal en organiseer de hergebruikstromen van technische, anorganische grondstoffen in gesloten kringloop.

4. Van bezit naar gebruik:

Naast ‘efficiënt hergebruik’ kan een businessmodel ook gericht zijn op de tijdelijke gebruiksbehoefte van de gebruiker in plaats van het in het bezit hebben van producten. Het is vaak niet noodzakelijk om een product in bezit te hebben, maar puur de mogelijkheid hebben om het te gebruiken.

5. Werk samen:

Optimaliseer de samenwerking tussen bedrijven en moedig hergebruik aan. Zo worden bijvoorbeeld katoenen handdoekrollen na gebruik opgehaald, gewassen en weer opnieuw ingezet. Kunststof dispensers (van ABS) worden op basis van huur ingezet en blijven in eigendom. Op deze wijze is er maximale controle over de totale levenscyclus. De dispensers verdwijnen niet bij het afval, maar worden gereviseerd en gerecycled en dienen als grondstof voor nieuwe dispensers of vergelijkbare producten.

circulair product