Duurzaamheid binnen de sanitaire dienstverlening

duurzaamheid sanitaire dienstverlening

Bij het integreren van duurzaamheid binnen een bedrijf is het belangrijk om letterlijk overal rekening mee te houden. Zo min mogelijk water, energie en brandstof is namelijk goed voor het milieu en de toekomstige generaties.

In de markt voor sanitaire dienstverlening willen we graag een pionier zijn op het gebied van duurzaamheid en wij nemen dan ook onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze werknemers, de samenleving en het milieu zeer serieus. Door mensen dagelijks de zekerheid te bieden van goede hygiëne, dienen we direct hun gezondheid. We zien het dan ook als onze taak om er alles aan te doen om hygiëne te garanderen. Hierbij is het doel om zorgvuldig rekening te houden met de gezondheid van zowel de huidige als toekomstige generaties.

Health & Safety

Het thema Health & Safety is een thema dat ook steeds meer speciale aandacht krijgt. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal worden er initiatieven ontplooit om de veiligheid en gezondheid in de gehele keten te verbeteren. Hierbij is er ook veel aandacht voor medewerkers. Gemotiveerde medewerkers zijn namelijk essentieel om doelen te bereiken en verschil te maken. Het investeren in de verdere opleiding van werknemers hoort hierbij. De gezondheid en veiligheid van werknemers hebben hoge prioriteit binnen de organisatie.

Het is echter ook belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen buiten de eigen organisatie. Met diverse verbeterprogramma en gerichte beoordelingen is het mogelijk om het thema Health & Safety van toepassing te laten zijn op alle mensen in de keten. Van producent tot aan de gebruikers van de producten. De implementatie van een gedragscode richting leveranciers kan hier een bijdrage aan leveren.

Circulaire economie

Door de mondiaal toenemende welvaart en groei van de wereldbevolking stijgt de vraag naar grondstoffen met als gevolg; beschikbaarheidsrisico’s en prijs- schommelingen. De circulaire economie, het slim gebruiken van grondstoffen en hulpstoffen (zodat deze oneindig hergebruikt of gereproduceerd kunnen worden), kan voor deze problemen een oplossing bieden.

Hierbij moet rekening gehouden worden met circulaire kenmerken, zoals een lange levensduur van de apparatuur en het hergebruik van de verbruiksartikelen. Dit is mogelijk door een servicecyclus te creëren, die een ongekend aantal keren kan worden uitgevoerd met onder andere katoenen handdoekrollen en schoonloopmatten. Een katoenen handdoekrol, als voorbeeld, kan meer dan 200 keer worden gewassen en hergebruikt, waardoor ze in de loop van hun levenscyclus tot 30.000 keer wordt gebruikt voor het drogen van de handen - en dat zonder enig afval.

dienstverlening
code of conduct

Code of Conduct (CoC)

Internationale grondstofketens zijn vaak complex en bestaan veelal uit een groot aantal spelers: boeren, tussenhandelaren, verwerkers, groothandelaren etc. De gedragscode bouwt voort op de voortdurende verbetering en ontwikkeling van bovengenoemde zakelijke partners en producenten.

Het is gebaseerd op internationale overeenkomsten, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de richtlijnen inzake de rechten van kinderen en business activiteiten, de VN Guiding Principle on Business and Human Rights, de OESO-richtlijnen, evenals de UN Global Compact en de conventies en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

code of conduct