Een eigen online klantenportaal

online klantenportaal

We willen continu weten wat de wensen zijn van onze klanten. Daarom vragen we ook geregeld feedback om onze dienstverlening te blijven verbeteren. CWS wil in de markt voor facilitaire dienstverlening worden gezien als de trendsetter op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. In het kader van innovatie volgt CWS dan ook de ontwikkelingen op het gebied van online communicatie op de voet. Zoals iedereen merkt verandert de wereld om ons heen razend snel. De mogelijkheid om overal toegang tot internet te hebben speelt hierbij een grote rol. De verwachtingen van onze klanten veranderen daardoor ook. We vinden het belangrijk om ons hier ook mee bezig te houden. Voor het bedienen van onze klanten is Mijn CWS een echte doorbraak. Dit is het online klantenportaal voor onze klanten.

Het is zeer belangrijk om continu te achterhalen wat onze klant precies wil.

online klantenportaal

Informatiebehoeften

Hierbij hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk van de meest voorkomende informatiebehoeften te verwerken in Mijn CWS. Dat houdt in dat we onder andere rekening hebben gehouden met de volgende dingen: De toegang tot standaard documenten als gebruikshandleidingen, servicefilms, certificaten etc. Ook is het mogelijk om als klant meldingen kunnen doen en de vorderingen ervan kunnen volgen (bv. reparaties, klachten of serviceverzoeken). Verder kunnen klanten hun facturen en afleverbewijzen inzien wanneer ze wensen. Een andere mogelijk is het inzicht hebben in welke CWS automaten bij de klant in service zijn en hierbij ook kunnen bijbestellen of vragen om een extra montage of demontage. We geven de klant hier complete vrijheid in. Tenslotte kunnen klanten inzien wanneer de CWS service medewerker weer langs komt.

Partners (schoonmaakbedrijven)

Verder is er bij het ontwikkelen van het online klantenportaal ook rekening gehouden met onze partners (schoonmaakbedrijven). De partners kunnen met Mijn CWS de gegevens van hun CWS klanten inzien en beheren; overzichtelijk en up-to-date. Maar dat geldt uiteraard ook voor klanten met meerdere vestigingen en verdeelde verantwoordelijkheden. Verschillende profielen maken onderscheid voor wat betreft inzage en bevoegdheden mogelijk.  Op deze manier probeert CWS op een innovatieve manier het de klant zo makkelijk mogelijk te maken, waarbij de toegang en het gebruik van Mijn CWS uiteraard gratis is.