Duurzaamheid

Serving you, Serving nature

 

Serving you, serving nature

CWS heeft de ambitie om bij te dragen aan een maatschappelijke, sociale, ecologische en economische toekomst. Bij alles in ons zakelijk handelen is duurzaamheid de leidraad. We nemen onze verantwoording ten opzichte van mens en milieu zeer letterlijk met ons motto serving you, serving nature. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is opgenomen in onze visie, missie en in vrijwel in elke waarde definitie van CWS. In 2020 willen wij op het gebied van MVO de meest toonaangevende onderneming zijn: een ambitieuze doelstelling.

CWS International is in 18 landen gestart met een grootscheepse campagne onder de naam Serving you - Serving nature. Hiermee benadrukken we als full-service dienstverlener dat de klant als altijd centraal staat (...serving you) en dat daarbij wordt gestreefd naar een grote verantwoording en betrokkenheid bij het milieu (...serving nature).

biologisch katoen

 

Biologisch katoen

Biodiversiteit is een belangrijk thema in ons duurzaamheids- beleid en de basis van ons leven en onze economie. Het behoud van biodiversiteit is wat ons betreft een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid naar andere werelddelen en naar andere generaties. Daarom is CWS begonnen met haar langdurige omschakeling op biologisch katoen, om daarmee een essentiële bijdrage te leveren in het kader van onze brede betrokkenheid bij de ondersteuning van duurzame landbouw.

Lees hier meer over het bio-katoen van CWS!

Duurzaamheid

 

Duurzaam toiletconcept

Het nieuwe Ecoilet concept van CWS geeft een kijk op de milieuvriendelijk inrichting van uw sanitaire ruimte. Door het gebruik van katoenen handdoeken, 100% hergebruikt toiletpapier, een waterbesparende sensorkraan en handenwassen met zeepschuim draagt u bij aan een beter milieu bent u zuinig met natuurlijke grondstoffen. Ecoilet vergt geen extra investeringen, maar u bespaart wel direct kosten.

Lees meer over ons duurzame toiletconcept Ecoilet!

 

Duurzaamheid

 

De CWS filosofie

Toewijding en service houdt bij CWS in: zorg voor mens en milieu. ‘Als deel van de maatschappij is het zowel onze taak als onze plicht om economische, ecologische en sociale leefomstandigheden te bevorderen. Wij creëren duurzame waarden, verfijnen die voortdurend en leven ze na! Met genoegen merken wij dat onze inzet impact heeft en dat er waardering voor is. We zijn internationaal meerdere malen onderscheiden voor onze duurzame projecten, bijvoorbeeld het Blaue Engel milieukeurmerk voor onze katoenen handdoekrolsystemen (als enige in Nederland), de Green Fleet Award van TÜV SÜD AG voor een bijzonder milieuvriendelijke wagenpark en de Plus X award voor het beste product van 2011.

Onze bedrijfsdoelstelling is duidelijk: met economisch en ecologisch gericht management en sociale betrokkenheid, leveren wij onze bijdrage aan een schoon milieu, hoge milieunormen en de duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Lees hier meer over CWS!

duurzaamheid toiletruimte

Duurzaamheid begint bij de bron

Voor ons begint duurzaamheid niet in ons bedrijf, maar bij de partners in onze supply chain. Duurzaam inkopen, leveranciersbeoordelingen en ontwikkeling zijn van groot belang voor ons. Als onze producten het einde van hun levenscyclus bereiken, is upcycling een belangrijk onderwerp dat ons helpt om te zorgen dat onze producten de langst mogelijke levensduur hebben en dat afval tot een minimum wordt beperkt. Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden en het behoud van hulpbronnen hebben de hoogste prioriteit. We doen dit door ons te committeren aan naleving van sociale en milieunormen in onze gehele leveringsketen. Om dit effectief uit te voeren hebben we onze gedragscode voor leveranciers (CoC) geintegreerd in onze inkoopcontracten en leveranciersovereenkomsten.

 

duurzaamheid katoen

Bewuste keuze voor een circulair product

De traditionele lineaire economie is gebaseerd op ogenschijnlijk onbeperkt beschikbare grond- en hulpstoffen, de vervaardiging van producten en het verbruik door afnemers.Dit model, waarbij de eindfase van een product niet ‘hergebruik’ maar ‘vernietiging’ is, loopt tegen haar grenzen aan. CWS kiest daarom bewust voor een circulair model waarin productie, innovatie en hergebruik centraal staan. Doel: het hergebruik van producten en grondstoffen te vergroten en waardevernietiging te verkleinen. CWS laat haar stakeholders, leveranciers en klanten in de keten laat (samen) werken. Hierdoor ontstaan kansen om steeds de maximale waarde te halen uit onze producten, materialen en afvalstromen.

 

Duurzaamheid certificeringen
Een overzicht van duurzaamheidslabels behaald door CWS

Code of Conduct

code_of_conduct2.png