Energie-efficiënte wasserij

Wasserij

CWS heeft haar eigen wasserij voor handdoekrollen en schoonloopmatten.

Bij was denk je aan water, warmte en chemicaliën, maar CWS gaat hier slim mee om. CWS neemt deel aan de MeerJarenAfspraken (MJA) Textielverzorgingsbranche – Energie efficiencyplan van het Ministerie van Economische Zaken en het Interprovinciaal Overleg. Afspraak is om samen een energie-efficiency-verbetering te realiseren van 30% in de periode 2005–2020.

Waswater

De handdoekrollen- en mattenwasserij zijn in perfecte synergie. We zien een jaarlijks dalend water- en gasverbruik, hoewel de hoeveelheid was er niet op daalt. En dat wordt niet gecompenseerd met bijvoorbeeld chemicaliën. Onze wasprocessen voldoen aan belangrijke milieu- en hygienevoorschriften en zijn Certex en RABC gecertificeerd.

Water en energie-efficiëntie en het gebruik van wasmiddelen zijn belangrijke aspecten in het wasproces en we streven er naar om in onze dienstverlening het energie-,water- en wasmiddelenverbruik te verminderen en hiermee de bijdrage aan de klimaatverandering tot een minimum te beperken. Dit doen we door de te investeren in uitgekiende machines en wasprocessen, terugwinning en hergebruik van water door toepassing van ingenieuze filtersystemen en minder lozing op het riool, doordat warm waswater hergebruikt wordt en er bij relatief lage temperaturen gewassen wordt.

waterverbruik_katoenen_handdoekrollen.png

Voor elke kilo schone handdoekrol is ongeveer 5,7 liter water nodig. In een thuissituatie is dit 12 liter per kilo. Daarnaast wordt het warme afvalwater van de rollenwasserij hergebruikt voor het wassen van de schoonloopmaten. Doordat het afvalwater een temperatuur heeft van circa 30 graden, hoeft er minder energie gebruikt te worden om het water extra te verwarmen voor het reinigen van de schoonloopmatten.

Voor een kilo wasgoed hebben we slechts 5,7 liter water nodig. In een thuissituatie is dat maar liefst 12 liter.

Groene energie wasserij

Energie

Dankzij het wassen op een lage temperatuur sparen we niet enkel energie uit, maar gaan de handdoekrollen ook langer mee. We hoeven dus minder vaak rollen aan te kopen. Omdat we pro-actief zware inspanningen leveren, zie je de CWS wasserij in een jaarlijkse benchmark steeds bij de koplopers in energie-efficiëntie. CWS maakt gebruik van 100% groene energie in de wasserij.

duurzaamheidslabels.png
elektraverbruik.png

Duidelijke en concrete afspraken over energie.

CWS heeft zich als doel gesteld om in haar wasserij jaarlijks een energie-efficiënte verbetering te realiseren van 2%, met als doel om het energieverbruik te verminderen en daarmee ook de CO2-uitstoot. In dit kader hebben wij in 2016 een energieaudit uit laten voeren door Borger & Burghouts (specialist op het gebied van compliance management) en heeft Arcadis, in opdracht van onze aandeelhouder Haniel, een environmental assessments uitgevoerd in onze wasserij in Den Bosch. In de afgelopen zeven jaar hebben onze inspanningen en investeringen op dit gebied geresulteerd in een energie-efficiënte verbetering van 17,2%. (2,5% per jaar).

wasmiddelverbruik.png

Wasmiddelenverbruik

Bij de door ons toegepaste reinigingsprocedés zijn maximale maatregelen genomen om de belasting van wasmiddelen in het milieu te beperken. Middels het efficiënt inzetten van biologisch afbreekbare wasmiddelen wordt de slijtage van het katoen sterk gereduceerd, zodat we minder nieuwe handdoekrollen hoeven in te kopen.

In 2016 is er een samenwerking gestart met een nieuwe leverancier, waardoor het mogelijk werd om op een lagere temperatuur te wassen met behoud van kwaliteit en hygiëne. Het nieuwe wasproces functioneert naar volle tevredenheid van onze mensen en heeft een gunstige impact op het water- en energieverbruik.