Universiteit Twente: “CWS heeft op het gebied van duurzaamheid een compleet verhaal”

Universiteit Twente

De Universiteit Twente (UT) hecht veel waarde aan duurzaamheid en verwacht dit ook van haar partners. “Toen wij in 2014 een aanbesteding uitschreven voor onze sanitaire voorzieningen, hebben wij op voorhand bewust leveranciers geselecteerd die op het gebied van duurzaamheid en milieumanagement écht wat te bieden hebben,” vertelt Martine Drewes, Projectmedeweker Facilitair Bedrijf bij Universiteit Twente. Ook in de uiteindelijke offertefase speelde duurzaamheid een belangrijke rol.

“CWS had een compleet verhaal, zowel qua visie als producten, en liet daarmee andere leveranciers achter zich.”

Universiteit Twente

High tech, human touch

Met name het Ecoilet concept gaf de doorslag, weet Don Houben, CWS senior contractmanager: “Ecoilet is een combinatie van milieuvriendelijke sanitaire producten, voorzien van verscheidene technieken om verspilling tegen te gaan. Dit concept sluit perfect aan bij de duurzame bedrijfsvoering die de universiteit voert.“ De UT is een ondernemende universiteit die door innovatieve oplossingen een bijdrage levert aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Hun benadering is uniek door de combinatie van techniek en maatschappij. “Het high tech, human touch principe,” legt Martine Drewes uit. “Het ontwikkelen en toepassen van duurzame innovaties doen wij in nauwe samenwerking met onze omgeving. Studenten en medewerkers hebben hierin een actieve rol. Onze groene campus biedt een ‘living lab’  voor onderzoek en onderwijs en inspireert ons tot een duurzame bedrijfsvoering. Vandaar dat wij naast onze wettelijke verplichtingen ook een ambitie hebben op het gebied van duurzaamheid.”

Met de overheid heeft de universiteit meerjaren afspraken gemaakt om energie zowel direct op de campus als indirect in de keten te besparen. “We zijn het verplicht om te kijken waar we duurzamer kunnen acteren, zodat verspilling zo min mogelijk aan de orde is, “ vindt Martine Drewes. “De aarde moet nog heel lang een mooie, schone, wereld blijven waar vele generaties na ons van kunnen blijven genieten.”

Eigen cover-ontwerp handdoekautomaat

Om studenten, medewerkers en bezoekers hiervan bewust te maken, heeft een student van de UT een cover ontworpen voor op de CWS handdoekautomaten, geïnspireerd op ons  Ecoilet bordje. Martine Drewes: “Mensen beseffen vaak niet wat er allemaal verbruikt wordt en wat dit betekent. Via de handdoekautomaat hebben we nu een krachtige manier gevonden om deze informatie met de toiletgebruikers te delen. Het gaat dan niet alleen om de initiatieven die we samen met CWS ontplooien, maar bijvoorbeeld ook het feit dat we binnen de universiteit gebruikmaken van waterloze urinoirs.”

Universiteit Twente

Van afvalzak tot dispenser

Meer dan 200 toiletgroepen, verspreid over verschillende gebouwen van de universiteit Twente, zijn voorzien van CWS producten. “Bijna alle productgroepen die CWS heeft, vind je daar terug,” vertelt Don Houben. “Zelfs de afvalzakken in verschillende maten en kleuren komen bij ons vandaan.”

Over de samenwerking zijn beide partijen tevreden. Don Houben noemt de contacten ‘open’ en ‘warm’. Martine Drewes: “Voorheen waren de sanitaire voorzieningen ondergebracht bij de schoonmaakpartner. Ook toen leverde CWS haar producten en diensten bij de UT, maar we stonden niet rechtstreeks in contact met elkaar. Het was bij de start van de overeenkomst een gezamenlijke zoektocht naar een werkwijze die voor beiden prettig werkt. En dat is in mijn ogen een continu proces als we als partners bij elkaar, en met oog voor de klant, het beste naar boven willen halen.”


Bekijk hier de website van Universiteit Twente!